Privacy- policy en Cookie statement

In kaart brengen websitebezoek
INVORMsport gebruikt alleen technische en functionele cookies.En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@invormsport.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. INVORMsport zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:

Website: www.invormsport.nl

Telefoonnummer: +316 16 94 78 57

Adres: De Langkamp 16A, 3961MS, Wijk bij Duurstede

Beveiliging

INVORMsport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@invormsport.nl

Hoe lang we gegevens bewaren

INVORMsport zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ons bewaartermijn voor persoonlijke informatie is minimaal 2 jaar na beëindiging van abonnement. De bewaarplicht voor administratie (NAW-gegevens op de factuur) is minimaal 7 jaar.

Persoonsgegevens die wij verwerken

INVORMsport verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Bankrekening
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Lengte, lichaamsgewicht
  • Omvang- en vetmeting
  • Foto’s maken van sporter bij een meting

Waarom we gegevens nodig hebben

U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Om goederen en diensten te kunnen facturen en/of automatisch te laten afschrijven van uw bankrekening. INVORMsport verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Delen met anderen

INVORMsport verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. INVORMsport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onbeperkt sporten voor €39,75 ?

25%

korting per maand